İdare hukuku, en büyük tanımı ile idarenin hukuku olarak bilinir. Bu nedenle de, idare hukukunun konusu belirlerken, temeli anayasada belirlenen, idarenin örgütlenmesine ve faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kamuya tanınan, kurallar öngören, üstünlük ve ayrıcalıklar ile kişiye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır.